วงเสวนา พัฒนาประชาธิปไตย ชี้ กองทัพควรลดบทบาทการเมือง