คนหลากหลายทางเพศกับความหวัง กฎหมาย "คู่ชีวิต"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตที่เปิดโอกาสให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศจดทะเบียนสมรสได้ เป็นประเด็นที่กลุ่มความหลากหลายทางเพศให้ความสนใจ เรียกร้อง และ ติดตามต่อเนื่อง เพราะชีวิตคู่ของพวกเขาถูกรับรองโดยกฎหมาย และลดความเหลื่อมล้ำได้ ขณะที่นักวิชาการและองค์กรสนับสนุนและปกป้องสิทธิของคนรักเพศเดียวกันมองว่า พ.ร.บ.นี้ เห็นร่างปัจจุบันยังไม่ตรงตามเจตนารมรณ์ของกลุ่มผู้ผลักดัน และเชื่อว่าสภาฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง จะร่างเนื้อหาได้ดีกว่า

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน