เรียกคืนเครื่องราชฯ “หม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ” เหตุใช้พื้นที่โครงการหลวงแสวงผลประโยชน์

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ‘หม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ’ เนื่องจากใช้พื้นที่โครงการหลวงแสวงผลประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว

TOP ประเด็นร้อน