“ศรีสะเกษ-โคราช”อากาศเปลี่ยน ปลากระชังช็อคตายเรียบ