“เจ้าชายแฮร์รี-เมแกน”เตรียมย้ายประทับวังวินด์เซอร์ ก่อนมีพระทายาท