​ผลผลิตปาล์มน้ำมันทะลักตลาด ส่งผลราคาร่วงเหลือ 5 บาท/กก.