นายกฯ ยันจัดเลือกตั้งโปร่งใส ไม่เกี่ยวข้องนักการเมืองย้ายพรรค