ย้อน 30 ปีรัฐประหาร เพิ่มหรือลดขัดแย้ง ก่อนเลือกตั้ง