คำนวณผลลัพธ์ “พลังดูด” เปลี่ยนเป็น 130 ส.ส.ประชารัฐ