ลำลูกกาน้ำประปาเริ่มไหลแล้ว แต่ยังต้องสำรองน้ำไว้ฉุกเฉิน