“ตรวจคนเข้าเมือง” มีหนาว “บิ๊กโจ๊ก” ลั่นต้องรื้อระบบ