ประเทศที่ “น่าจะ” ได้สตรีข้ามเพศคนแรกของโลกมาประกวด Miss Universe จริงๆ...ไม่ใช่สเปน