"สนธิรัตน์" มั่นใจมีเวลาหาเสียงเพียงพอก่อนเลือกตั้ง62