“สมชัย” โพสต์โชว์ บัตรเลือกตั้งต่างประเทศ มีทั้งชื่อ ทั้งโลโก้พรรค