รัฐธรรมนูญสนทนา สร้าง “สัญญาประชาคม”  : สร้าง รัฐธรรมนูญ ฉบับ “ถาวร”