2 พม่ากลับคำให้การ! ปฏิเสธฆ่านักท่องเที่ยวเกาะเต่า