แนะวิธีปลอดภัยเมื่อ “รถเสีย”บนทางด่วนหวั่นซ้ำรอยถูกชน