“ประยุทธ์” เผยถ้าเป็นนักการเมือง คงมีทุกข์ เพราะคนคาดหวังสูง!