เปิดภาพ “เพชรพรินเซสคัท” มูลกว่า 10 ล้านบาท ถูกคนร้ายวิ่งราว