ดูไบเปิดตัวอลังการ "สวนผีเสื้อ" ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก