ทูตสิงคโปร์ ถาม กกต. "บัตรเลือกตั้งส.ส.ใช้รูปแบบใด"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ผู้แทนคณะทูตสิงคโปร์ ถามรูปแบบบัตรเลือกตั้งเป็นอย่างไร ประธานกกต.แจงอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดแล้วเสร็จ 19 ธ.ค. นี้

TOP ประเด็นร้อน