ประกาศเตือนฉบับที่ 7 !! ฝนตกหนักภาคใต้ ส่วนภาคเหนืออากาศหนาว