ยลโฉม "เต่ามะเฟือง-ฝูงฉลาม" หลังความสมบูรณ์เริ่มคืนสู่ทะเล