น้ำท่วมนครศรีธรรมราช คลี่คลาย-รถไฟเปิดให้บริการปกติ