“ประยุทธ์” รับ ต้องพูดน้อยลง หลังประกาศตัวเป็นนักการเมือง