“สมศักดิ์” เปรียบการเมืองเหมือนฟุตบอล มีแพ้-ชนะ มั่นใจครั้งนี้ “พปชร.” ชนะ