“ทนายอนันต์ชัย” ขอคัดสำนวนคดีนายเต้ถูกแทง เตรียมยื่นอุทธรณ์พรุ่งนี้