พรรคการเมืองลงนาม “ไม่ซื้อเสียง-เคารพผลเลือกตั้ง62”