กรมควบคุมมลพิษ ยอมรับ คุมเผาไหม้พื้นที่เกษตรยาก ต้นเหตุเกิด “ฝุ่น PM2.5”