ปชช.จี้หน่วยงานรัฐ เร่งเตือนปัญหาฝุ่น บางส่วนยังเข้าใจว่า “หมอก”