สถานทูตไทยในปารีส เตือนคนไทยเลี่ยงพื้นที่ชุมนุม “เสื้อกั๊กเหลือง”