นักวิชาการ เรียกร้อง 4 รมต. พปชร. ควรลาออก ช่วงหาเสียง