กลุ่มหลากหลายทางเพศ ชี้ พ.ร.บ.คู่ชีวิต เนื้อหายังไม่ได้สนับสนุนความเสมอภาค

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการเสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามขั้น โดยร่างกฎหมายฉบับนี้มีใจความสำคัญ ให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนคู่รักได้ แต่กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อความหลากหลายทางเพศ มองว่า ยังไม่สามารถพูดว่าเป็นกฎหมายก้าวหน้าได้ เพราะเนื้อหายังไม่ได้สนับสนุนความเสมอภาคของคู่รักเพศเดียวกันให้เทียบเท่ากับคู่สมรสชายหญิง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน