ถอดบทเรียน “ถ้าหลวง” ตอนที่ 1: โป่งผาโมเดล ยกระดับภารกิจทีมกู้ภัย