“ฟ่านปิงปิง” เคลียร์แล้ว “ฟ่านเฉิงเฉิง” เป็นน้องชาย!