“ผ่าปัญหาเชิงระบบ” เหตุใด “เด็ก” เข้าถึงจยย.ก่อนวัยอันควร