“เสรี ศุภราทิตย์” เตือน “ปาบึก” ไปแล้วแต่ยังไม่ปลอดภัย