22 พื้นที่ กทม. ฝุ่นเกินมาตรฐานกระทบสุขภาพ


ฝุ่นในกทม. เกินระดับมาตรฐาน 22 พื้นที่ เริ่มกระทบสุขภาพ เร่งแก้ไขล้างถนน ฉีดละอองน้ำ

TOP ประเด็นร้อน