“พลังประชารัฐ”เปิดศูนย์ประสานงานสมุทรปราการ ลั่นชนะยกทีม!