“นก วนิดา” ควงลูกสาว “น้องบูม” เปิดใจ ขอโทษ “พ่อชูษี ”