“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงเป็นประธาน การประชุม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 26 ม.ค.62