“ประยุทธ์”สั่งจับตานโยบายพรรคการเมือง อ้างกระทบงบประมาณฯ