ฉลองวันเด็ก "อภิสิทธิ์" โชว์ภาพ "มาร์ค" ขณะยังเป็นเด็กชาย