กทม.-ปริมณฑล อากาศปิด ทำ “ฝุ่นพิษ PM2.5” พุ่งสูง เริ่มกระทบสุขภาพ