จิตอาสา ร่วมประกอบ ช่อดอกไม้จันทน์ งาน “หลวงพ่อคูณ”