เขตบางคอแหลม เร่งฉีดน้ำ ลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน