ถึงตาย !! ฝุ่นPM 2.5 หากสะสมปริมาณมาก ชี้ เด็ก-คนชรา-คนมีโรคประจำตัว กลุ่มเสี่ยง