หมอแนะ พก “ยาขยายหลอดลม – สวมหน้ากาก” ให้เด็กช่วงปัญหาฝุ่นละออง