หมอแนะ 7 คำ ป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM2.5 “ปิด -หลีก - เลี่ยง - สวม - ทำ - ตรวจ - เสริม”