ไล่ล่า “เทพโซโล” เผยมี 6 คน กบดานอยู่ใน “เมียนมาร์”